Miami International Airport, Miami, United States (MIA, KMIA)